เทรนด์นวัตกรรมหลังยุค Covid 19
0
กำลังโหลด...

เทรนด์นวัตกรรมหลังยุค Covid 19


 •  
 •  
 •  
 • หลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส Covid 19 หลายประเทศทั่วโลกได้มีการปรับตัวและตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ กันอย่างมากขึ้น ด้วยการเชื่อต่อที่ต้องเข้าถึงกันอย่างรวดเร็วทั้งข้อมูลข่าวสาร การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมที่ปรับวิถีชีวิตรูปแบบ New Normal กันมากขึ้น วันนี้เรามาอัพเดตเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตหลังเกิดวิกฤติเชื้อไวรัส Covid 19 ระบาดกันครับ
 •  
 • หุ่นยนต์อัจฉริยะ
 • หลายค่ายโทรศัพท์มือถือรวมถึงบริษัท ธุรกิจต่างๆ ที่เคยได้ทำหุ่นยนต์อัจฉริยะ หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส เจ้าหุ่นยนต์อัจฉริยะ สามารถ ทำประโยชน์ได้อย่างมหาศาลเพื่อลดการสัมผัสและการเชื่อต่อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ ทั้งการทำธุรกรรมผ่านระบบหน้าจอ รวมถึงการเสิร์ฟอาหารได้อีกด้วย
 •  
 • การพัฒนาเครือข่าย
 • เครื่อข่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการติดต่อสื่อสาร ผู้คนมากมายยังคงต้องดำเนินชีวิต ทำงาน และยังต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาเครือข่ายให้สามารถเชื่อมถึงกันได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นอีกนวัตกรรมที่ผู้ให้บริการต้องรีบปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้บริโภคที่มีสูงขึ้นหลายเท่าตัว
 •  
 • แพลตฟอร์มใหม่ๆ 
 • หลังจากเกิดการแพร่ระบาดจะเห็นได้ว่ามีแอปพลิเคชันมากมาย รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนามากขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสะดวก  เช่น โปรแกรมสำหรับการประชุมผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือพร้อมทำประชุมนัดหมายต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนโครงการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรมแจ้งเตือนโซนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส โปรแกรมสำหรับการเรียนออนไลน์ 
 •  
 • ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเมื่อโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงแม้จะมีระยะทางที่ห่างไกลแต่ผู้คนก็สามารถติดต่อเชื่อมถึงกันได้ด้วยนวัตกรรมที่มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองการทำงาน การติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

ปิด