จัดการข้อมูลด้วย Big Data
0
กำลังโหลด...

จัดการข้อมูลด้วย Big Data


-

 •  
 •  
 •  
 • "Big Data" เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ไม่สามารถจัดเก็บได้ 
 • หลายบริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากทั้งการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า เรียกได้ว่าเป็นคลังสมบัติเลยก็ว่าได้ เนื่องด้วยข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจรวมถึงการบริหารองค์กรให้สามารถติดตามและยกระดับการค้าขายได้อย่างเหนือคู่แข่ง
 •  
 • การจัดการ Big Data จึงต้องมีประบวนการดังนี้
 •  
 • 1. รวมข้อมูล
 • Big Data สามารถรวมข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งในรูปแบบเทราไบต์และเพธาไบต์ การจัดเก็บข้อมูลภาพเสียง วิดีโอ เบอร์ติดต่อที่อยู่ต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 •  
 • 2.จัดการข้อมูล
 • แหล่งจัดเก็บข้อมูล Big Data มีทั้ง on premises หรือ cloud เพื่อความสะดวกในการใช้งานในการเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
 •  
 • 3.วิเคราะห์ข้อมมูล
 • เพื่อให้การใช้  Big Data ได้อย่างคุ้มค่า การวิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการจำลองข้อมูล เพื่อนำมาสรุป และพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการนำไปใช้กับธุรกิจ
 •  
 • บริษัทยักษ์ใหญ่รวมถึงองค์ชั้นนำต่างๆ จึงเลือกใช้ Big Data นำมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือเพื่อหากลุ่มลูกค้า ความชอบ เทรนด์ต่างๆ เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว 

ปิด