บริการวิเคราะห์ฐานข้อมูลระดับ Big Data โดยผู้เชี่ยวชาญ
0
กำลังโหลด...

บริการวิเคราะห์ฐานข้อมูลระดับ Big Data โดยผู้เชี่ยวชาญS1 1

 •  
 •  
 • เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบการจัดการ Big Data รวมถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรของคุณ สร้างรูปแบบการทำงานให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้ทันข้อมูลข่าวสารและทันคู่แข่งในคู่ค้าที่เป็นรูปแบบเดียวกัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านอื่นๆ ได้มาก
 •  
 • • ประเมิณระบบฐานข้อมูล
 • • วิเคราะห์ฐานข้อมูล
 • • จัดเก็บฐานข้อมูล
 • • การดึงฐานข้อมูลมาใช้
 •  
 • หลักการในการนำ Bog Data เข้ามาใช้
 • • ลดต้นทุน  - นำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์บนคลาวด์ เพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุนและยังสามารถบอกแนวทางการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • • การตัดสินใจที่เร็วและดีกว่า - การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวิเคราะห์จะช่วยเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ๆ ของธุรกิจและสามารถสร้างข้อมูลได้ทันทีทำให้ดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว
   
 • • ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ - วัดความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์จากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทต่างๆ จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
   

 


ปิด